wiosenna pielęgnacja trawnika

trawnik

Na początku marca (jeśli pogoda pozwoli) po wcześniejszym usunięciu gałęzi oraz liści, po raz pierwszy w nowym sezonie kosimy nasz trawnik. W okresie wczesnowiosennym kolejne koszenia wystarczy wykonywać co 2 tygodnie.

Jeśli trawnik jest w złym stanie (mocno sfilcowany) to po pierwszym lub drugim koszeniu stosujemy wertykulację. Wertykulacja jest to pionowe cięcie trawnika, które powoduje niszczenie filcu i chwastów rozłogowych oraz pobudza trawę do lepszego krzewienia. Wykonujemy ten zabieg za pomocą wertykulatora ręcznego (na powierzchni do 50m2) lub spalinowego/elektrycznego (na większej powierzchni).

wertykulator, trawnik, projekt, architekt, wnętrza, ogród

 

Sfilcowany trawnik:

TRAWNIK, wertykulacja, architekt, projektant, ogrody, wnętrza

Przez kilka dni po zabiegu trawa wygląda jak ‘wyskubana’, jednak po 7-14 dniach odzyskuje walory estetyczne. W miejscach nadmiernie ogołoconych dosiewamy mieszankę traw.

TRAWNIK, wertykulacja, architekt, projektant, ogrody, wnętrza

Jeśli trawnik rośnie na glebie ciężkiej i zbitej, to dla poprawy warunków powietrznych podłoża, po wertykulacji można zastosować zabieg aeracji. Napowietrzanie (aerację) stosujemy po to, aby zapewnić roślinom trawiastym tworzącym trawnik dostęp powietrza do korzeni. Aeracja polega na wycięciu w trawniku pionowych kilkucentymetrowych szczelin biegnących równolegle do siebie co kilkanaście centymetrów. Powietrze dostaje się do gleby przez ścianki szczelin. Pierwszy termin aeracji powinien przypadać na wiosnę (tuż po osuszeniu się gleby), zanim rozpocznie się intensywna wegetacja.
Po wertykulacji i aeracji często stosuje się piaskowanie (mulczowanie), które polega na rozsypywaniu piasku (lub torfu) na powierzchni gleby. Powoduje to rozluźnienie gleby, poprawę przesiąkliwości gruntu oraz wyrównanie niewielkich zagłębień.
Do wczesnowiosennych zabiegów na trawniku należy również wałowanie trawnika, które powoduje dociśniecie trawy do podłoża, przez co następuje lepsze podsiąkanie wody do korzeni oraz pobudza trawy do krzewienia.
Po zastosowanych zabiegach nawozimy trawnik (przypada to najczęściej na przełom marca i kwietnia). Na małej powierzchni nawozy możemy rozsiewać ręcznie lub ręcznym siewnikiem, natomiast na większych powierzchniach trzeba zastosować siewnik nawozowy. Powinniśmy się kierować następującą zasadą: im częściej kosimy tym obficiej nawozimy trawnik.

Diantus Katarzyna Bagińska – Łojek

Kraków 2020