Diantus logo

pielęgnacja oczka wodnego po zimie

OCZKO

Staranna pielęgnacja oczka wodnego po zimie jest niezbędna, aby przez cały sezon cieszyło ono nasze oczy.

Zaraz po stopieniu lodu powinniśmy ocenić stan wody po okresie zimowym. Często zdarza się, że ryby, żaby i inne zwierzęta zimujące pod lodem giną. Jeśli dotyczy to również naszego oczka musimy usunąć wszystkie martwe szczątki, gdyż w miarę wzrostu temperatury wody, szybko następuje ich rozkład i woda ulega zatruciu. Jeśli oczko jest w bardzo złej kondycji, konieczna jest całkowita wymiana wody.
W okresie wczesnowiosennym bardzo duże znaczenie ma nasycenie wody tlenem i usunięcie gazów gnilnych. Realizujemy to poprzez uruchomienie pompy z filtrem i napowietrzaczem co pozwoli wymieszać górną warstwę wody w zbiorniku. W tym samym czasie możemy sprawdzić czy pompa i filtr działają bezbłędnie oraz czy lód nie uszkodził folii.
Zazwyczaj po okresie zimowym na dnie stawu zalega warstwa mułu i liści, które trafiły tu jesienią.

Z ich usunięciem poczekajmy aż temperatura wody wzrośnie do ponad 10°C i ryby wybudzą się z zimowego letargu. Wcześniejsze niepokojenie nie w pełni rozbudzonych ryb może się odbić na ich zdrowiu. Zalegające na dnie nieczystości najłatwiej usunąć za pomocą tzw. odkurzacza do oczka wodnego. Możemy także zastosować pompę do wody brudnej, jednak ta metoda jest o wiele mniej dokładna. Wylaną wodę uzupełniamy świeżą (podmiana ok. 1/3 objętości oczka).Kontrolujemy stan zdrowotny ryb i usuwamy chore osobniki. Karmienie ryb rozpoczynamy dopiero, gdy temperatura wody przekroczy 12°C.

ryby

Rośliny, które zimowały w cieplejszym pomieszczeniu ostrożnie oczyszczamy z obumarłych części i rozdzielamy zbyt rozrośnięte egzemplarze. Z roślin pozostawionych na okres zimowy w ogrodzie możemy stopniowo ściągnąć okrycie zimowe i gdy rozpoczną wegetację usuwamy wszystkie obumarłe ich części. Wycinamy tuż nad ziemią pozostawione na zimę rośliny nabrzeżne (trzciny, pałki).

pałka wodna
grzybień

Jeśli brzeg sadzawki nie odpowiada naszym wyobrażeniom, możemy go teraz przekształcić.

Od połowy kwietnia możemy sadzić grzybienie. Rośliny te należy sadzić w koszach przeznaczonych dla roślin wodnych – ograniczają one wzrost korzeni i ułatwiają wyjęcie grzybieni z wody w celach wykonania zabiegów pielęgnacyjnych.

Przed sadzeniem kosz wykładamy włókniną lub jutą, następnie wypełniamy go ziemią ‘sadzawkową’ (dostępną w centrach ogrodniczych) i sadzimy kłącze. Podłoże chronimy przed wypłukaniem pięciocentymetrową warstwą żwiru i zanurzamy kosz w wodzie.

Diantus Katarzyna Bagińska – Łojek

Kraków 2022